Kurumsal

 
 

       Pınar Psikolojik Danışmanlık Merkezi , toplumun yapısını oluşturan aile’den başlayarak, bireylere kadar herkesin yaşamlarında karşılaştıkları çeşitli aşamalarında sorunların çözümüne aracı olarak hem bireysel ölçekte hem de toplumsal düzeyde olumlu bir farklılık yaratmaktadır.

     Bu doğrultuda çocuklara, yetişkinlere, çiftlere ve ailelere yönelik koruyucu, önleyici, geliştirici ve eğitici psikolojik danışmanlık ve desteği bilimsel olarak kanıtlanmış ve kabul görmüş yaklaşımlar ve etik kurallar çerçevesinde sağlamaktadır.

     Pınar Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Ruhsal sorunlara bütünsel bir yaklaşım getirmekte ve gerekli durumlarda psikoloji ve tıbbi branşlardan uzmanlar arasında tedavi konusunda iş birliği yapmaktadır.

-Aile ve Çiftler için Psikolojik Danışmanlık

-Yetişkinler için Psikolojik Danışmanlık

-Dil ve Konuşma Danışmanlığı (kekemelik, artikülasyon)

-Çocuk ve Ergenler için Psikolojik Danışmanlık

-Grup Çalışmaları

-Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme

-Psikolojik Eğitim Gelişim Program ve Seminerleri

-Kurumsal Danışmanlık

-Sanatla Terapi Odaklı Psikolojik Çalışmalar

-Beslenme Danışmanlığı

     

     Sosyal bir varlık olan insan için aile ilişkileri vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Birey için aile, en önemli sosyal destek kaynağıdır. Çeşitli nedenlerle aile üyeleri arasındaki ilişkilerde bozulmalar olabilir. İlişkilerdeki bozulmalar bazen aile üyelerinden birinin yaşadığı sorunların diğerlerine aktarılmasından kaynaklanabilir. Bu bağlamda, aile bir sistem olarak düşünülmelidir. Bu sistem içerisinde aksayan bir parça bütünün işleyişini etkilemektedir. Bazı durumlarda bireysel danışmanlık ya da psikoterapi yeterli gelmemektedir. Böyle durumlarda aile danışmanlığı almak işlevsel bir çözüm yolu olabilir. Aile danışmanlığı, aile bireylerinin aralarındaki iletişimi ve etkileşimi daha sağlıklı ve işlevsel bir hale getirmek ve yaşanılan problemleri çözmek için uzman psikolog ve psikolojik danışmanlarla yapılan düzenli ve belirli süre gerektiren görüşmeler dizisidir.

     Merkezimizdeki alanında uzman  psikologlar, aile bireylerinin, sorunlarını çözebilecekleri kaynakları fark etmelerine ve bunları işlevsel bir şekilde kullanabilmelerine katkı sağlarlar. Buna ek olarak, aile bireylerinin aralarındaki ilişkileri ve sınırları düzenlemeye destek verirler.

 

 

 

Bireysel Psikolojik Danışmanlık
 

   Bireysel danışmanlık hizmetimiz ile kişilerin yaşadıkları zorluklar ile başa çıkma mekanizmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda danışmanlarımız için öncelikle bilgi alma, ardından değerlendirme ve kişinin ihtiyaçlarına uygun bir tedavi planı çerçevesinde müdahalede bulunma süreçleri söz konusudur.

 

 

 

Çocuklar İçin Psikolojik Danışmanlık
 

     Gelişim yaşam boyu süren bir süreç olsa da gelişimin en hızlı olduğu dönem şüphesiz çocukluk dönemidir. Doğumundan itibaren çocuk bilişsel, duygusal, fiziksel, davranışsal ve sosyal değişim süreçleri içine girer. Bu süreçlerde ortaya çıkabilecek olası sorunların farkına varabilmek ve sorunun çözümüne yönelik adımlar atabilmek için psikolojik destek almak gerekebilir. Çocuklarla yapılan psikolojik çalışma duygusal, gelişimsel ve davranışsal sorunlar yaşayan çocuklarda ruhsal değişim sağlayarak duygu, düşünce ve davranışlarında değişim yaratmayı hedefleyen bir süreçtir. Çocuklar genellikle kendilerini ve duygularını sözle yeterince ifade edemediklerinden onlarla yapılan psikolojik çalışmalarda oyunun ve sanatın terapitik etkisinden sıkça faydalanılmaktadır.

     Çocuklara yönelik psikolojik hizmetler kapsamında çocukların ruh sağlığını korumaları, yaşadıkları duygusal, gelişimsel ve davranışsal sorunların üstesinden gelmeleri, yaşamda gerekli olan becerileri kazanmaları ve sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi için profesyonel destek sağlanmaktadır. Bu bağlamda, çocukların yaşamında en önemli destek kaynağı olan aileler de çalışarak onları da sürece dahil etmektedir. Amaç, ebeveynlerin tek başlarına ele almakta zorlandığı problemlerin üstesinden gelmeleri için onlara destek olmaktadır.

 

 

 

Ergenler İçin Psikolojik Danışmanlık
 

     Çocukluk süreci boyunca bilişsel, duygusal, fiziksel, davranışsal ve sosyal değişim süreçlerinden geçen ergen artık bir çocuk değildir. Fakat henüz yetişkin de olmadığı ara bir dönemin içindedir. Hem bedeninde hem ruh dünyasında bir sürü değişiklik meydana gelmektedir. Ergenlere yönelik psikolojik hizmetler kapsamında; ergenlerin hayatın bu yeni dönemine uyum sağlamaları, ruh sağlığını korumaları, yaşadıkları duygusal, gelişimsel ve davranışsal sorunların üstesinden gelmeleri, yaşamda gerekli olan becerileri kazanmaları ve sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi için profesyonel destek sağlanmaktadır. Bu bağlamda, ergenlerin yaşamında en önemli destek kaynağı olan ailelerle de ayrı görüşmeler yapılarak sürece dahil edilmektedir. Anne ve babalar ile ergen çocuklarının yaşadıkları sorunlarla başa çıkmada ne gibi tutumlar sergilemelerinin daha yararlı olacağı konusunda farkındalık kazandırmayı amaçlamaktadır.

 

 

 

Sanatla Terapi Odaklı Psikolojik Çalışmalar
 

     Sanatla Terapi Odaklı Psikolojik Çalışmalar Bireyler sözle kendilerini, duygularını, düşüncelerini ve hallerini yeterince ifade edemeyebilmektedirler. Sanatla terapi odaklı psikolojik danışmanlık hizmeti her yaştan birey için bu ifade ihtiyacını sanatın dışavurumcu ve terapitik gücünü sözel ifadeyle birlikte kullanarak bu ihtiyacı karşılamaktadır. Sanatla terapi farklı psikolojik sorunlar için düzenlenebilecek çalışmalarda ruhsal sorunların çözümünü kolaylaştırabilir, hızlandırabilir ve keyifli hale getirebilir.

 

 

 

Kurumsal Danışmanlık

 

     Pınar Psikolojik Danışmanlık  Merkezi olarak kurumlardan gelen talepler doğrultusunda kurumların ve çalışanlarının tespit edilen ihtiyaçlarına yönelik danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

• Kreşler, anaokulları ve okullar için danışmanlık, gelişim taramaları, aile bilgilendirmeleri hizmetleri,
• Özel kuruluşların ve çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda bu kuruluşlara bireysel ve grup olarak psikolojik destek ve danışmanlık verilmektedir.

 

 

 

Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme
 

     İnsan davranışlarını ile zihinsel süreçlerini ölçümleyen ve kişilik özelliklerinin daha yakından anlaşılmasını sağlayan bazı değerlendirme araçları psikologlarımız tarafından uygulanmaktadır.

 

           Psikolog Pınar Esra Turan

 

 

Uncubozköy Mahallesi Cemal Ergün caddesi No : 7 / 6 Melis Apt. Yunusemre Manisa
0 (552) 427 45 45
psk.pinaresraturan@gmail.com
www.pinarpsikolojikdanismanlik.com ©
X